The Democratic Epistemic Capacities in the Age of Algorithms

Епістемічна здатність демократії в епоху алгоритмів (DECA) досліджує системи знань суспільства, практики та проблеми на рівнях індивідів, установ та цифрових інфраструктур.

Епістемологічна здатність означає права громадян отримувати надійну інформацію, бути почутими та брати участь у виробництві соціальної інформації. На суспільному рівні ця концепція стосується здатності приймати стійкі та виправдані політичні рішення.
DECA бере участь у підтримці та розвитку інформованого та демократичного функціонування суспільства. Ми вивчаємо, як індивіди, спільноти та установи захищаються від епістемічних проблем, характерних для нашого часу. Головна мета DECA — зробити видимими епістемічну нерівність між людьми та групами людей і донести голоси маргіналізованих груп.

Проект об’єднує експертів у галузі медіа, комунікації та журналістики, соціальної психології, соціології, права, перекладознавства та інформаційних технологій з університетів Гельсінкі, Східної Фінляндії та Тампере, а також з Університету Аалто та Товариства молодіжних досліджень. Партнерами DECA є міністерства, неурядові організації та медіа-гравці.

Дослідження фінансує Рада стратегічних досліджень.
More

News and events

Дослідження

DECA сприяє підтримці та розвитку інформованої та демократичної здатності у Фінляндії. Дослідники співпрацюють, серед іншого, з міністерствами, медіа гравцями та неурядовими організаціями.Право власності та виробництво інформації.
Дослідницьку групу очолює професор Інга Ясінська-Лахті з університету Гельсінкі.
Наше дослідження зосереджено на виробництві інформації спільнотою. Наші особливі інтереси полягають у колективному психологічному та епістемічному володінні знаннями, розвитку почуття власності як спільної події та його використання з точки зору потреб громади. Ми розглядаємо наприклад, наступні запитання: Як оцінка достовірності інформації залежить від того, хто вважається виробником інформації та чиїм інтересам інформація служить? Як знання та їх колективне виробництво працюють як джерела ідентичності? Хто, як вважається, має право створювати та використовувати деяку інформацію про громаду? Як колективна власність на інформацію може бути важливим інструментом соціальних змін, наприклад, у групах меншин? Ці питання також тісно пов’язані з питаннями прав національних меншин та іммігрантів. У Фінляндії, наприклад, точаться дебати щодо того факту, що етнічні меншини хочуть визначати виробництво та використання інформації про себе з власних вихідних позицій. Наше дослідження зосереджено на вивченні колективних почуттів власності у фінському контексті з точки зору більшості населення, а також іммігрантів російського походження та саамської меншини.
Дослідницьку групу очолюють професор Мааріт Копонен з Університету Східної Фінляндії та спеціаліст-дослідник Антті Ківіярві з Товариства Молодіжних дослідниджень.
Ми вивчаємо, як мовні меншини у Фінляндії отримують, використовують і виробляють багатомовну інформацію. Можливість отримання зрозумілої інформації та спілкування з іншими членами суспільства є передумовами для розвитку епістемічної здатності та соціальної участі. Наше перше дослідницьке завдання — з’ясувати, як мовні меншини, особливо україномовні та російськомовні, використовують цифрові медіа та, наприклад, машинний переклад як засіб отримання інформації та взаємодії. Як друге дослідницьке завдання ми розглядаємо роль багатомовності, перекладу та машинного перекладу як частини роботи журналістів. Наше дослідження допомагає створити загальну картину важливості доступності інформації та ролі алгоритмів перекладу в підтримці повсякденного життя мовних меншин.
Дослідницьку групу очолюють доцент Мікко Ківеля з Університету Аалто та дослідник академії Туомас Юля-Анттіла з Університету Гельсінкі.
Ми аналізуємо структури комунікаційних потоків між громадянами, політичними групами та інституціями та прагнемо визначити моменти, проблеми та логіку, які породжують епістемічні ризики, такі як посилення поляризації та кампанії з дезінформації. Хоча ці проблеми можуть виникати через політичну ідентичність і напруженість, вони можуть бути посилені алгоритмами та маніпуляціями з боку зовнішніх акторів. Ми зосереджуємося на тому, як поляризоване комунікаційне середовище обмежує епістемічні здатності індивідів, шкодить обігові фактів і послаблює опір суспільства майбутнім викликам. Використовуючи методи мережевого аналізу, ми досліджуємо три епістемологічні ризики: гібридну пропаганду, підвищену поляризацію та сумнів в епістемологічному авторитеті експертів. Ми розробляємо нові методологічні інструменти та працюємо разом з політичними діячами та журналістами, щоб створити інструменти для виявлення та боротьби з епістемічними ризиками.
Дослідницьку групу очолюють викладач університету Катя Лехтісаарі з Університету Тампере та професор Мерві Пантті з Університету Гельсінкі.
Ми вивчаємо вплив змін у комунікаційному середовищі на сприйняту довіру до медіа-акторів та їхній престиж. Ми також вивчаємо, як можна підтримувати здатність суспільства функціонувати, засновану на знаннях, і розбудову довіри до журналістських ЗМІ. За допомогою матеріалів опитувань та інтерв’ю ми розглядаємо погляди медіа-професіоналів на їхню відповідальність у підтримці потенціалу суспільства, заснованого на знаннях, і майбутні загрози для журналістики. Наше дослідження, засноване на інтерв’ю та аналізі текстів і мереж, аналізує недовіру до традиційних ЗМІ, яку відчувають різні групи населення, а також “контрексперти”. Ми виробляємо нове знання про причини зростання недовіри, показані в попередніх дослідженнях, і засоби, за допомогою яких “контрексперти” будують власний авторитет у знаннях. Разом із медіа-акторами ми переглядаємо та розвиваємо журналістські практики та інновації. Ми оцінюємо розвиток нових професійних стандартів для підтримки довіри між журналістикою та її аудиторією. Ключовими предметами досліджень у співпраці з нашими партнерами є завдання суспільних ЗМІ в мінливому комунікаційному середовищі (YLE), реформування інструкцій для журналістів (JSN), переслідування журналістів (Jokes), просування плюралізму журналістського контенту (Vikes) та вимірювання плюралізму (YLE).
Дослідницьку групу очолюють професор Рісто Кунеліус з Гельсінського університету та університетський дослідник Ріку Неувонен з Гельсінського університету.
Ми розглядаємо розвиток епістемічної спроможності в нормативних актах соціальних дебатів, політичних програмах і мережах, а також у соціальній теорії. Ми проводимо критичний аналіз того, як політичні та законодавчі дебати щодо інтелектуальних прав пов’язані з історичним розвитком ідей, і як ці дебати реагують на виклики нових обставин (інтернаціоналізм, нові типи акторів). Ми зберігаємо миттєвий знімок того, які критичні дискусії ведуться щодо цих питань у різних країнах та академічних традиціях. Ми емпірично досліджуємо сприйняття акторів у фінських політичних мережах у контексті інтенсивних суперечок у політичній політиці, процесах і публічних дебатах, які важливі для інформованих дій і прав. Крім того, у тематичних дослідженнях, заснованих на інтерв’ю та аналізі матеріалів публічних дебатів, ми розглядаємо, як застосування міжнародних політичних дебатів і правил відбувається у фінському суспільстві.

Контактна інформація

Керивниця

Mervi

Pantti

mervi.pantti@helsinki.fi

Професор, PhD

Гельсінський університет

Заступник керивника

Risto

Kunelius

risto.kunelius@helsinki.fi

Професор, PhD

Гельсінський університет

Менеджер по комунікаціям

Minna

Horowitz

minna.aslama@helsinki.fi

Науковий співробітник університету, PhD

Гельсінський університет

Координаторка

Veera

Koskinen

veera.koskinen@helsinki.fi

PhD

Гельсінський університет

arrows & pagination

Style Guide