TIETEELLISET JULKAISUT

Kirjat, artikkelit ja opinnäytetyöt
Linkit aukevat ulkoisessa palvelussa.

Kriittistä ja monimuotoista: nuoret aikuiset ja luottamus mediaan.

English
Perinteisen median aseman on katsottu rapautuneen ympäri maailmaa 2000-luvun aikana. Kehityskulun nähdään ilmentävän yleisempää yhteiskunnan legitimiteetin kyseenalaistamista (Edelman 2022). Synkimmät arviot ovat jo pitkään povanneet demokratian kriisiä (van der Meer 2017).

RAPORTIT

Politiikkasuositukset sekä raportit tutkimuksista ja tilaisuuksista
Linkit aukevat ulkoisessa palvelussa.

Nuoret on monikko: Nuorten mediasuhteet ja mediavälitteinen tieto digitaalisten alustojen ajalla

English
Tietopaketti siitä, mitä suomalainen tai vertaileva kansainvälinen tutkimus on viime vuosina kertonut meille nuorten suhteista ja suhtautumisesta mediaan.

Julkisen palvelun rooli alustojen aikakaudella

English
Raportti 17.3.2023 järjestetystä pyöreän pöydän tilaisuudesta.

Pyöreän pöydän keskustelu digitaalisesta informaatiolukutaidosta

English
Raportti 26.1.2023 järjestetystä pyöreän pöydän tilaisuudesta.

MUUT JULKAISUT

Populaarit kirjoitukset, podcastit ja audiovisuaaliset julkaisut
Linkit aukevat ulkoisessa palvelussa.

Blogi: Populistinen vastamedia heikentää luottamusta journalismiin

English
Blogiteksti perustuu Salla Tuomolan 10.3.2023 pidetyn väitöstilaisuuden lektioon.

Julkilausuma digitaalisen informaatiolukutaidon huomioimisesta tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa

English
Julkilausuma pohjautuu 26.1.2023 käytyyn pyöreän pöydän keskusteluun, johon osallistui parisenkymmentä medialukutaidon asiantuntijaa niin tutkimuksen, julkishallinnon kuin kansalaisyhteiskunnan kentiltä. Julkilausuman ovat allekirjoittaneet DECA:n lisäksi IMAGINE-hanke, CRITICAL-hanke, Sitra, Faktabaari, Kriittinen korkeakoulu ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

Kohti demokraattista digitaalista julkista tilaa

English
Teksti on tuotettu taustaksi Pyöreän pöydän keskusteluun julkisen palvelun roolista alustojen aikakaudella 17.3.2023

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) esite

English

DECA-tilannekuvaraportti 2022

English
Nopeasti muuttunut viestintäympäristö haastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvallisuuden ja keskinäisen luottamuksen. Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella - konsortio (DECA) tutkii yhteiskunnan tiedollisia järjestelmiä, käytänteitä ja ongelmia yksilöiden, instituutioiden ja digitaalisten infrastruktuurien tasoilla.

Communication Rights in the Digital Age

English
Mitä ovat digitaalisen ajan viestinnällisiä oikeuksia? Ketkä ovat oikeuksien haltijoita ja keiden tulisi hallita ja säännellä niitä? Englanninkielinen viestinnällisiä oikeuksia käsitteleviä podcasteja sarja, joissa haastateltavina muunmuassa Tendai Chari (University of Venda), Karen Donders (Vrije Universiteit Brussel), Marko Milosavljević (University of Ljubljana)

Deca-esite

English
Tiivis kuvaus DECA-konsortion tutkimuksesta ja yhteistyöverkostosta.