Viimeisimmät
Tapahtumat ja tilaisuudet
12.6.2024

Tallenne katsottavissa: AI-STUDIO! Mitä tekoäly tekee Euroopassa?

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama SHIELD-ohjelma järjesti toukokuussa tilaisuuden, jossa tekoälyyn liittyviä faktoja ja mielikuvia puntaroitiin muun muassa etiikan, yhdenvertaisuuden ja tiedontuotannon näkökulmasta. Panelisteina olivat Rosa Meriläinen (vihr.), Joonas Kiviranta (ps.), Miapetra Kumpula-Natri (sd.) sekä Anna-Mari Wallenberg (valtiovarainministeriö).

Tilaisuudessa kuultiin myös Raul Haklin (REPAIR), Risto Kuneliuksen (DECA), Teemu Roosin (Generation AI) sekä Aaro Tupaselan (Trust-M) alustukset. Tilaisuuden juonsi SHIELD-ohjelman ohjelmajohtaja Karoliina Snell.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Tiedekulman verkkosivuilla vuoden 2024 loppuun asti.

Katso tallenne tästä.

SHIELD-ohjelma tutkii yhteiskunnallista turvallisuutta ja luottamusta algoritmien aikakaudella. Ohjelman neljä monitieteistä konsortiota DECA, Generation AI, REPAIR ja Trust-M tuottavat uutta tietoa algoritmisten järjestelmien haavoittuvuuksista ja onnistuneista sovellutuksista sekä ratkaisumalleja siihen, miten algoritmisia järjestelmiä voidaan hyödyntää yhteiskunnassa vastuullisesti ja ihmisten oikeuksia ja osallisuutta kunnioittaen.

Takaisin

arrows & pagination

Style Guide