Viimeisimmät
Uutiset
13.7.2023

Mitä on digiajan propaganda?

DECA:n tuoreessa englanninkielisessä podcastissa haastateltavana on hankkeen varajohtaja, professori Risto Kunelius. Kunelius on tutkimuksissaan perehtynyt propagandan historiaan ja nykytilaan ja tarkastellut erityisesti sitä, millaisena propaganda näyttäytyy sosiaalisessa mediassa.

Haastattelussa keskitytään seuraaviin teemoihin:

Miten propaganda määritellään?

Miten digitalisaatio on vaikuttanut propagandan tuottamiseenja levittämiseen?

Miltä näyttää tämän päivän propagandatutkimus?

Podcast-jakso on toteutettu yhteistyössä NORDIS-hankkeen kanssa.

Takaisin

arrows & pagination

Style Guide