Viimeisimmät
Muut
3.11.2023

Digitaalinen sivistys on kansalaistaito

Kansalaisten digitaalisen informaatiolukutaidon kehittymistä tulee tukea, jotta disinformaatiota, negatiivista informaatiovaikuttamista,vihapuhetta, salaliittoteorioita ja muita digimaailman lieveilmiöitä pystytään tehokkaasti torjumaan. DECA:n ratkaisut digitaalisen sivistyksen kehittämiseksi on julkaistu Ratkaisuja tieteestä -sivustolla.

Ratkaisuja tieteestä -sivusto kokoaa yhteen strategisen tutkimuksen hankkeiden ratkaisuehdotuksia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ratkaisut esitellään sivustolla ilmiölähtöisesti eri aihepiirejä käsittelevien ratkaisukorttien avulla. Sivusto auttaa päätöksentekijöitä ja valmistelijoita sekä mediaa löytämään uusimman tutkimustiedon, politiikkasuositukset ja asiantuntijat.

DECA on laatinut yhteistyössä Imagine-, Critical- ja DataLit-hankkeiden kanssa ratkaisukortin digitaalisen sivistyksen kehittämiseksi. Digitaalisen verkkoympäristön nopea kehitys ja virheellisen tiedon määrän kasvu vaatii osaamisen päivittämistä kaiken ikäisiltä ihmisiltä. Keskeistä digitaalisen sivistyksen edistämisessä olisi muun muassa koordinoitu yhteistyö eri hallinnonalojen välillä, selkeämpi tiedottaminen kansalaisten digitaalisista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä opettajien täydennyskoulutus.

Tutustu tutkittuun tietoon perustuviin ratkaisuehdotuksiimme digitaalisen sivistyksen kehittämiseksi Digitaalinen sivistys on kansalaistaito -ratkaisukortin avulla.

Takaisin

arrows & pagination

Style Guide