Viimeisimmät
Blogi
13.2.2024

Blogi: Mistä tietoinstituutioiden kriisi kumpuaa?

Yhteiskunnan tietoinstituutioilla – kuten korkeakoulut ja julkisen palvelun media – on tärkeä rooli kansalaisten episteemisten oikeuksien ja toimintakykyjen turvaamisessa. Marko Ampuja pohtii englanninkielisessä blogitekstissään sitä, miksi tietoinstituutiot ovat enenevissä määrin poliittisten kiistojen kohteena: niin Suomessa kuin muissakin läntisissä maissa perinteisiin tietoinstituutioihin kohdistuu aiempaa enemmän epäluuloa ja kyseenalaistamista. Mistä tämä johtuu, ja miksi niiden kyseenalaistaminen on niin voimallista juuri nyt? Blogissa käydään läpi kehityskulkuja, jotka ovat vaikuttaneet tiedontuotannon käytäntöihin ja järjestyksiin Suomen historian eri vaiheissa, mukaan lukien tämänhetkinen monikriisien aikakausi.

Lue blogi englanninkielisillä sivuillamme.

Takaisin

arrows & pagination

Style Guide