Viimeisimmät
Blogi
23.5.2023

Nuorien sisällöntuottajien näkökulmia 2020-luvun mediamaisemaan

Katsaus Strategisen tutkimuksen neuvoston DECA-konsortion tietopakettiin on hätkähdyttävä, koska se on kuin suora listaus havainnoista, joita olemme tehneet viimeisen viiden vuoden aikana nuorille journalistista sisältöä tuottavana tahona. Nuoret elävät alati muuttuvassa ja pirstaleisessa mediamaisemassa, jossa jokaiselle on jotakin. Kuplaantuminen ja uutisten välttely on yhä helpompaa, mutta toisaalta tietoa janoavat löytävät informaatiota entistä monipuolisemmin. Median kuluttajat haluavat samaistua ja viihtyä runsaiden ja audiovisuaalisesti kiinnostavien sisältöjen parissa.

Nuoren sisällöntuottajan näkökulmasta katsauksen havainnot kielivät median murroksen aiheuttamasta uudelleen järjestäytymisestä, jossa nuoret kuluttajat ovat kadonneet sosiaalisten medioiden syövereihin miljoonille eri tileille ja kanaville. Kuka tahansa voi tuottaa sisältöä ja jakaa sitä tehokkaammin kuin yksikään toimituksille tuttu toimitusjärjestelmä kykenee. Perinteiset journalistiset mediat raapivat päätään samaan aikaan kun nuoret viihtyvät sosiaalisen median loputtomassa videosyötteessä.

RARE Media perustettiin juuri näistä lähtökohdista. Nuorina media-alan ammattilaisina koimme, etteivät perinteisen journalismin muodot palvelleet y- ja z-sukupolven median kuluttajia. Haasteesta voimaantuneena rakensimme median, jossa journalistisia sisältöjä tarjoillaan nuorille tyypillisissä muodoissa ja kanavissa.

Yleisön löytäminen on ollut kuitenkin vaikeaa pirstaleisessa ja hälyisessä maailmassa, jossa tiedotusvälineiden on yhä vaikeampaa kuljettaa informaatiota sitä tarvitseville. Tästä olemme oppineet, että somejournalismia on tehokkainta tuottaa verkostomaisesti, osallisuuteen ja jakamiseen kannustaen sekä sosiaalisen median markkinointitoimintoja hyödyntäen. Olemme tämän vuoksi pakotettuja oppimaan sovellusten jatkuvasti kehittyvistä toiminnoista ja trendeistä.

Kun lähdimme rakentamaan itsemme näköistä mediaa, olimme vahvasti kiinni edellä mainituissa formaatteihin liittyvissä seikoissa. Ajattelemme yhä uusien teknologioiden hyödyntämisen ja niiden formaattien olevan haaste journalistiselle tekemiselle, mutta rinnalle on noussut ratkottavaksi myös moninaisuuteen ja inkluusioon liittyvät haasteet.

Nuoret eivät ole kadonneet journalismin ulottumattomiin vain teknologian vuoksi. Syitä löytyy myös siitä, että nuoren on vaikea samaistua tai ymmärtää sisältöjä. Kun tutkimme asiaa, törmäsimme nopeasti toimitusten yhdenmukaisuuteen. Sisältöjä toimittavat ja toimituksia johtavat liian yksipuolinen joukko tekijöitä, joiden tapa tuottaa sisältöä muuttuu nuorten tottumuksia hitaammin. Katsaus toteaa myös nuorten toivovan median käsittelevän heitä kiinnostavia aiheita. Tätä pyyntöä olisi syytä kuunnella, sillä kasvu journalistisen sisällön kuluttajaksi tapahtuu vähitellen, jonka vuoksi nuoren huomiosta täytyy kilpailla yhä kiivaammin ja heitä kunnioittaen.

Takaisin

arrows & pagination

Style Guide