Viimeisimmät
Muut
9.5.2023

Evästyksiä hallitusohjelmaan

Miten tukea kansalaisten digitaalista sivistystä? DECA on laatinut päättäjien tueksi seitsemän kohdan vinkkilistan. Lista perustuu digitaalista sivistystä koskevaan julkilausumaan, jonka DECA julkaisi huhtikuussa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

1. Tarvitaan koordinoitua yhteistyötä digisivistyksen hyväksi eri hallinnonalojen välillä.

2. Tarvitaan tehokkaampaa sääntelyä ja EU-tason säädösten nopeampaa toimeenpanoa.

3. Tarvitaan tukea varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajien täydennyskoulutukseen sekä lisää resursseja toisen asteen opiskelijoiden, opettajien sekä myös aikuisten digitaalisten lukutaitojen täydentämiseksi.

4. Tarvitaan enemmän ennakoivaa tutkimusta digitaalisen yhteiskunnan uudistusten ja säädösten vaikutuksista.

5. Kansalaisten digitaalisista oikeuksista ja velvollisuuksista on tiedotettava selkeämmin.

6. Haavoittuvien ryhmien digitaalisia erityistarpeita tulee huomioida nykyistä paremmin.

7. Kansalaisjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten tekemä työ on huomioitava keskeisenä osana lukutaitotyötä.

Digitaalista sivistystä koskeva julkilausuma löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Laajempi katsaus digitaalista informaatiolukutaitoa koskevaan asiantuntijakeskusteluun löytyy täältä.

Takaisin

arrows & pagination

Style Guide