Viimeisimmät
Tapahtumat ja tilaisuudet
19.3.2023

Pyöreän pöydän keskustelu: Digitaalinen informaatiolukutaito on osa kansalaistaitoja

Pyöreän pöydänkeskustelu digitaalisesta informaatiolukutaidosta

EU on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet, joiden mukaan vähintään 80 % väestöstä tulisi hallita digitaaliset perustaidot vuoteen 2030 mennessä. Nämä tavoitteet ovat ajankohtaisia myös Suomessa. Vaikka Suomi tunnetaan medialukutaidostaan, on erityisesti digitaalinen informaatiolukutaito (DIL) keskeistä niin yksilön identiteetin kehittymisessä, tiedon saannissa, kansalaisosallistumisessa, yhteenkuuluvuudessa kuin kansallisen turvallisuuden rakentajana.

Tätä taustaa vasten DECA ja Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama IMAGINE-hanke järjestivät 26.1. yhdessä partneriensa Faktabaarin ja Kriittisen korkeakoulun kanssa pyöreän pöydän keskustelun digitaalisesta informaatiolukutaidosta. Pyöreänpöydän ääreen kutsuttiin monipuolinen joukko medialukutaitotoimijoita niin tutkimuksen, julkishallinnon kuin kansalaistoiminnan kentiltä.

Tilaisuuden avasi KariKivinen EUIPO:sta (European Union Intellectual Property Office). Hän esitteliEU:n DigComp 2.2 - tavoitteet kansalaisten digitaaliselle kompetenssille sekäavasi digitaalisen informaatiolukutaidon käsitettä.

Keskustelua käytiinmuun muassa seuraavista kysymyksistä:

·       Mitä DIL merkitsee erimedialukutaitotoimijoille?

·       Millaisia DIL-kompetensseja eri ryhmättarvitsevat? Missä on suurimpia puutteita tiedoissa ja taidoissa? 

·       Millaisia hyviä työkaluja on tarjollanimenomaan DIL-kompetenssien kehittämiseen? Millaisia työkaluja tarvittaisiin,kenelle?

·       Mitä meidän tulisi tietää (lisää)? Mitentutkimus voisi tukea eri toimijoita?

Tilaisuuden pohjalta koostettu raportti on luettavissa täällä.

Takaisin

arrows & pagination

Style Guide